351
156 shares, 351 points
Truyền thuyết kể rằng khi 2 người yêu nhau đi Đà Lạt thì khi về sẽ chia tay. Cò...

👉Truyền thuyết kể rằng khi 2 người yêu nhau đi Đà Lạt thì khi về sẽ chia tay.
Còn lên Măng Đen-Kontum thì đã yêu lại càng yêu nhau hơn☺️
Bạn có muốn thử ?. 🔆Măng Đen thật tuyệt!

Bài của Nguyễn Thị Ký Măng Đen! Những Ngày Tươi Đẹp

Đánh giá bài viết
0 / 10

Your page rank:


Like it? Share with your friends!

351
156 shares, 351 points

One Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *