375
180 shares, 375 points
Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III năm 2022
Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III năm 2022

Từ ngày 16-19/3/2022 tại Măng Đen, Chương trình Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên lần thứ III năm 2022 được tổ chức.

Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn-Tây Nguyên lần thứ III tại Măng Đen

Đây là hoạt động được tổ chức theo Quyết định số 273/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTTDL, với mục đích bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực… của cộng đồng các dân tộc khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên và đại diện một số dân tộc anh em trên toàn quốc.

Đồng thời khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mục đích bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống. Ảnh: Sưu tầm.
Mục đích bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống. Ảnh: Sưu tầm.

Chương trình của Liên hoan gồm: Lễ Khai mạc Liên hoan diễn ra vào ngày 16/3, bắt đầu lúc 18h30 tại Quảng trường Trung tâm huyện Kon Plông; hội thi trai tài – gái đảm thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, diễn xướng dân gian, trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, lễ hội, trình diễn các loại hình dân ca, dân vũ, cồng chiêng Tây Nguyên, nhạc cụ dân tộc…

: Lễ Khai mạc Liên hoan diễn ra vào ngày 16/3/2022 tại Măng Đen. Ảnh: Sưu tầm.
: Lễ Khai mạc Liên hoan diễn ra vào ngày 16/3/2022 tại Măng Đen. Ảnh: Sưu tầm.

Bên cạnh đó là các hoạt động dã ngoại tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch tại Măng Đen và Đêm hội đại đoàn kết. Liên hoan bế mạc vào ngày 19/3, bắt đầu lúc 19h30 tại Quảng trường trung tâm huyện Kon Plông.

Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III năm 2022
Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III năm 2022
Cộng đồng các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên và đại diện một số dân tộc anh em trên toàn quốc.
Cộng đồng các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên và đại diện một số dân tộc anh em trên toàn quốc.

Hiện UBND tỉnh Kon Tum đã thành lập Ban tổ chức địa phương đăng cai Liên hoan, có kế hoạch khảo sát, thống nhất các địa điểm và chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị, vật dụng để tổ chức các hoạt động, hội thi, chuẩn bị các phương án dự phòng cho mọi hoạt động của Liên hoan…

Biên tập: Yêu Măng Đen.

Đánh giá bài viết
0 / 10

Your page rank:


Like it? Share with your friends!

375
180 shares, 375 points

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *