328
133 shares, 328 points
Giữa trăm điều giả tạo
Mong em cứ thản nhiên
Như cành cỏ dại
Luôn đón nắng, cười lên


1620630255 106 𝑮𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒓𝒂̆𝒎 d𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊𝒂̉ 𝒕𝒂̣𝒐 𝑴𝒐𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒉𝒂̉𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏
1620630255 340 𝑮𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒓𝒂̆𝒎 d𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊𝒂̉ 𝒕𝒂̣𝒐 𝑴𝒐𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒉𝒂̉𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏
1620630256 235 𝑮𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒓𝒂̆𝒎 d𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊𝒂̉ 𝒕𝒂̣𝒐 𝑴𝒐𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒉𝒂̉𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏
1620630256 204 𝑮𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒕𝒓𝒂̆𝒎 d𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊𝒂̉ 𝒕𝒂̣𝒐 𝑴𝒐𝒏𝒈 𝒆𝒎 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒉𝒂̉𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏

Bài của Hà Nguyễn từ: Group Mê Măng Đen

Đánh giá bài viết
0 / 10

Your page rank:


Like it? Share with your friends!

328
133 shares, 328 points

8 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *