305
110 shares, 305 points
1620406894 maxresdefault

Le Plateau Education – Mô hình giáo dục tập trung, kỷ luật, khai phóng về tiếng Anh và Tài chính đầu tiên tại Măng Đen. Nơi tề tựu của những bạn trẻ sống trải nghiệm và học tiếng anh ở khu du lịch sinh thái Măng Đen. Thử trải nghiệm BootCamp La Plateau ở Măng Đen.

Đánh giá bài viết
0 / 10

Your page rank:


Like it? Share with your friends!

305
110 shares, 305 points

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *