Bỏ phố về rừng

Bỏ phố về rừng

Măng Đen là địa điểm đến trào lưu bỏ phố về rừng, thích cuộc sống thanh đạm, mộc mạc và thiên nhiên. Xu hướng bỏ phố về rừng là một trào lưu hấp dẫn giới trẻ.