520
325 shares, 520 points
"𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒆𝒆, 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅𝒔𝒆𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒓𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒅𝒂𝒚 𝒇𝒐𝒓 𝒃𝒆𝒕...

“𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒆𝒆, 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅𝒔𝒆𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒓𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒅𝒂𝒚 𝒇𝒐𝒓 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒄𝒖𝒑𝒔 𝒐𝒇 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒆𝒆 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒔𝒎𝒂𝒍𝒍 𝒃𝒆𝒂𝒏”.
Một chiếc feedback xinh xẻo tối qua…
————————-
Le Petite Tiệm Cafe & Beer
🏠 39 Võ Thị Sáu, Măng Đen
⏰ 07:00 – 22:30 (Opening hour)


1620846748 133 𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒆𝒆 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅𝒔𝒆𝒕
1620846748 727 𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒆𝒆 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅𝒔𝒆𝒕
1620846749 26 𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒆𝒆 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅𝒔𝒆𝒕
1620846750 163 𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒄𝒐𝒇𝒇𝒆𝒆 𝒘𝒆 𝒕𝒂𝒍𝒌 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅𝒔𝒆𝒕

Bài của Hunter Cat từ Group Review Măng Đen

Đánh giá bài viết
0 / 10

Your page rank:


Like it? Share with your friends!

520
325 shares, 520 points

4 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *